Activiteiten

NGV activiteitenLag in de naoorlogse jaren vooral de nadruk op de reparatie, restauratie en handel in violen, gaandeweg veranderde dit en zijn de nieuw-gevestigde vioolbouwers zich meer gaan toeleggen op het bouwen van instrumenten zodat men kan zeggen dat er bij de NGV zowel op het gebied van nieuwbouw als op het gebied van de restauratie zeer bekwame vakmensen aangesloten zijn.